Uvjeti korištenja

Ovi Uvjeti korištenja, zajedno s dokumentima na koje se ovdje poziva (zajedno “Uvjeti”), primjenjuju se na mobilnu aplikaciju pod nazivom “Pozoj” (“Aplikacija”). DŠR Sportska subota (“DŠR Sportska subota” “mi,” mi “ili” naš “) dozvoljava vam upotrebu aplikacije u vezi s vašim sudjelovanjem u programu Pozoj i podložno ovim Uvjetima i svim primjenjivim pravilima koje primjenjuje Apple Inc. (” App Store ” Pravila “) i Google Inc. (” Pravila trgovine Play “) s obzirom na upotrebu njihovih App Store-a i Play Store-a koji se nalaze na https://www.apple.com/itunes (” App Store “) i https: / /play.google.com/store (“Play Store”). Vi (“vi”, korisnik aplikacije) možete je upotrebljavati samo u skladu s ovim Uvjetima.

VAŽNE OBAVIJESTI:

1.1 Molimo pažljivo pročitajte ove Uvjete prije preuzimanja, instaliranja ili korištenja aplikacije. Preuzimanjem, instaliranjem, pristupom, pregledavanjem ili korištenjem aplikacije prihvaćate i slažete se s ovim Uvjetima koji vas pravno obvezuju. Uvjeti se sklapaju u korist DŠR Sportska subota (“DŠR Sportska subota”) koje mogu izvršiti ovrhu protiv vas. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima, ne smijete koristiti aplikaciju i morate odmah prestati s preuzimanjem, instaliranjem ili korištenjem aplikacije.

1.2 Sadržaj naveden u aplikaciji namijenjen je samo u opće informativne svrhe. Tvrtke i pojedinci ne bi se trebali oslanjati na podatke dane u aplikaciji za sprječavanje ili ublažavanje rizika ili kao objašnjenje pokrića ili koristi po polici osiguranja. Ako ste klijent tvrtke DŠR Sportska subota, možda ćete biti podložni drugim sporazumima s tvrtkom DŠR Sportska subota. Ovi se uvjeti primjenjuju na upotrebu aplikacije i ne mijenjaju niti zamjenjuju bilo koji drugi ugovor ili sporazum između vas i DŠR Sportska subota.

1.3 Ako primijetite tehničke probleme s aplikacijom ili nas želite kontaktirati u vezi s tim Uvjetima, možete kontaktirati DŠR Sportska subota slanjem [email protected]

1.4 Da biste mogli koristiti aplikaciju, morate imati kompatibilni uređaj koji udovoljava sljedećim minimalnim specifikacijama: za Apple uređaje, potreban je iOS 6.0 ili noviji i kompatibilan je s iPhoneom, iPadom i iPod Touchom; za Android, 5.0 i novije verzije, s akcelerometrom i senzorima žiroskopa. Bilo koji kompatibilni uređaj na koji preuzmete aplikaciju bit će u svrhu ovih Uvjeta poznat kao “Uređaj”. Potvrđujete da ste vlasnik odgovarajućeg Uređaja ili ako nije u vašem vlasništvu, dobili ste dozvolu za instaliranje i upotrebu Aplikacije na tom Uređaju. Prihvaćate odgovornost za bilo kakvu upotrebu Aplikacije na ili u vezi s tim Uređajem, bez obzira je li takav Uređaj u vašem vlasništvu ili ste ga samo koristili.

POTVRDA

2.1 Ovi se Uvjeti primjenjuju na aplikaciju, uključujući sva njezina ažuriranja ili dopune. DŠR Sportska subota može mijenjati ili revidirati ove Uvjete s vremena na vrijeme pa vlastitom nahođenju, sa ili bez prethodne obavijesti. Sve takve revizije vas obvezuju i stoga biste trebali povremeno posjetiti ovu stranicu kako biste pregledali trenutne uvjete i odredbe. Vaš pristup i korištenje bit će podložno najnovijoj verziji Uvjeta. Vaše korištenje aplikacije nakon što svaka izmjena Uvjeta bude dostupna značit će vaše prihvaćanje takvih izmijenjenih uvjeta i vaš sporazumni pristanak da im se obvezujete.

2.2 S vremena na vrijeme ažuriranja aplikacije mogu biti dostupna putem App Store i Play Store. Ovisno o ažuriranju i jeste li koristili App Store ili Play Store za preuzimanje i pristup aplikaciji, možda nećete moći koristiti aplikaciju dok ne instalirate najnoviju verziju.

2.3 Potvrđujete da ste u punoljetni u svojoj zemlji za sklapanje obvezujućeg ugovora i ovime se slažete da vas obvezuju ovi Uvjeti. Ako ste zaposlenik ili drugi predstavnik poduzeća ili drugog entiteta i upotrebljavate aplikaciju u svojstvu predstavnika, ovime izjavljujete da ste ovlašteni koristiti aplikaciju kao predstavnik subjekta i prihvaćate ove Uvjete u ime tog subjekta.

PRIVATNOST

3.1 Vaše dostavljanje informacija, uključujući osobne podatke, putem ili u vezi s aplikacijom (ako postoje) uređeno je uvjetima naše politike privatnosti koja se s vremena na vrijeme ažurira i dostupno je na https://elssyapp.com/pravila-koristenja ( “Pravila o privatnosti”) i bilo koje dodatne obavijesti o privatnosti koju ste dali u vezi s vašim sudjelovanjem u programu DŠR Sportska subota.

SADRŽAJ TREĆIH STRANA

4.1 Aplikacija može sadržavati veze do neovisnih web mjesta trećih strana ili drugih aplikacija (“Web mjesta trećih strana”). Web mjesta trećih strana nisu pod našom kontrolom i vi se slažete da nismo odgovorni za i da ne podržavamo ili nadziremo njihov sadržaj ili pravila o privatnosti (ako postoje). Izričito se odričemo bilo kakve odgovornosti za gubitak ili štetu koju ste pretrpjeli kao rezultat pristupa i korištenja web lokacija trećih strana.

LICENCA

5.1 U skladu s ovim Uvjetima, Pravilima o privatnosti i Pravilima za App Store i Pravilima za Play Store (prema potrebi), odobravamo vam neekskluzivnu, neprenosivu, nelicencibilnu, osobnu, ograničenu i opozivnu licencu za upotrebu aplikacije na Uređaju u svrhu pomaganja korisnicima da bolje razumiju i poboljšaju svoje ponašanje. Bilo koja druga upotreba aplikacije strogo je zabranjena. Mi zadržavamo sva prava u i na aplikaciju. DŠR Sportska subota zadržava pravo opozvati ovu licencu u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju.

OGRANIČENJA LICENCI

6.1 Osim ako to nije izričito dopušteno ovim Uvjetima i osim ako to nije zabranjeno mjerodavnim zakonom, pristajete na:

(a) ne kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, ponovno koristiti, učitavati, objavljivati, prenositi ili distribuirati sadržaj predstavljen u ili dostavljen od strane aplikacije, uključujući bez ograničenja u javne ili komercijalne svrhe, uključujući bilo koji tekst, slike, audio i video, osim ako to dopušta funkcija zajedničkog korištenja aplikacije;

(b) ne iznajmljivati, zakupiti, podlicencirati, posuđivati, raspodijeliti, distribuirati, dijeliti ili prevesti aplikaciju na bilo koji način;

(c) ne vršiti izmjene ili preinake cijele ili bilo kojeg dijela aplikacije, ili dopuštenje da se aplikacija ili bilo koji njezin dio kombinira s bilo kojim drugim programom ili da postane uključen u njega;

(d) ne demonstrirati, dekompilirati, vršiti inverzni inženjering ili stvarati izvedena djela na temelju cijele ili bilo kojeg dijela aplikacije;

(e) ne prodavati, preprodavati ili eksploatirati aplikaciju u cijelosti ili djelomično (uključujući objekt i izvorni kod), u bilo kojem obliku bilo kojoj osobi bez prethodnog pisanog pristanka od nas;

(f) ne uklanjati nikakve obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim vlasničkim pravima iz aplikacije;

DODATNA OGRANIČENJA

7.1 Slažete se:

(a) ne upotrebljavati aplikaciju na bilo koji nezakonit način, u bilo koju nezakonitu ili kaznenu svrhu, ili na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima, ili djelovati prijevarno ili zlonamjerno, na primjer, hakiranjem ili umetanjem zlonamjernog koda, uključujući viruse ili štetne podatke u aplikaciju;

(b) ne koristiti se aplikacijom za snimanje, objavu ili prijenos bilo kakvih informacija koje su klevetničke, prijeteće, pogrdne, uvredljive, neprimjerene, nepristojne, diskriminirajuće  ili su na bilo koji drugi način neprikladne ili krše prava trećih strana;

(c) ne upotrebljavati aplikaciju na način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti, oštetiti ili ugroziti naše sustave ili sigurnost ili ometati druge korisnike, ili ograničiti ili onemogućiti bilo koje druge korisnike u korištenju aplikacije (uključujući hakiranje ili uništavanje aplikacije); i

(d) ne prikupljati ili sakupljati bilo kakve informacije ili podatke iz aplikacije ili naših sustava ili pokušavati dešifrirati bilo kakve prijenose na ili s poslužitelja koji upravljaju aplikacijom, uključujući, bez ograničenja, pomoću bilo kojeg robota, pauka, aplikacije za pretraživanje /dohvata stranica ili drugim ručnim ili automatskim uređajem za dohvaćanje, indeksiranje, „izvlačenje podataka”, „uklanjanje podataka ” ili na bilo koji način prikupljati sadržaj aplikacije ili reproducirati ili zaobići navigacijsku strukturu ili prezentiranje aplikacije bez prethodnog pisanog pristanka.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

8.1 potvrđuje da i. sva prava intelektualnog vlasništva u aplikaciji i nad njom pripadaju DŠR Sportska subota, da su ovdje dodijeljena prava licencirana (ne prodaju se) vama i iii. da nemate prava na aplikaciji ili njen sadržaju osim prava na korištenje aplikacijom u skladu s ovim Uvjetima.

8.2 u slučaju da odaberete dijeliti informacije s DŠR Sportska subota putem funkcije „Kontakt” aplikacije, slažete se i potvrđujete da su i. sve informacije koje ste dobili izvorne ili imate pravo podijeliti ih s DŠR Sportska subota, DŠR Sportska subota može koristiti informacije koje joj pružate, u cijelosti ili djelomično, na bilo koji način u vezi s aplikacijom, iii. sve izmjene ili poboljšanja izvršena u aplikaciji ili proizvodima ili uslugama DŠR Sportska subota kao rezultat vaših povratnih informacija u vlasništvu su i pod nadzorom isključivo DŠR Sportska subota, (iv) nemate pravo, vlasništvo ili interes u aplikaciji niti na nju kao rezultat dijeljenja povratnih informacija. Ne dostavljajte povjerljive, zaštićene ili osobne podatke putem funkcije “Kontakt”.

8.3 Svi žigovi, uslužni znakovi, trgovačka imena i logotipovi vlasništvo su DŠR Sportska subota ili ih DŠR Sportska subota koristi uz dopuštenje trećih pružatelja usluga. Ništa sadržano u ovoj aplikaciji ne bi trebalo tumačiti kao odobravanje, implicitno, ukidanjem ili na neki drugi način, bilo kakve licence ili prava na upotrebu bilo kojeg zaštitnog znaka prikazanog na ovom web mjestu bez pismenog odobrenja DŠR Sportska subota. Vaša uporaba žigova prikazanih u ovoj aplikaciji ili bilo kojeg drugog sadržaja u aplikaciji, osim ovdje predviđenih, strogo je zabranjena. Priznajete da nemate pravo pristupa aplikaciji u obliku izvornog koda.

ODRICANJE OD PRAVA

9.1 Aplikacija se pruža “takva kakva je” i, u mjeri u kojoj je to dopušteno mjerodavnim pravom, DŠR Sportska subota i njegovi direktori, službenici, zaposlenici, zastupnici, predstavnici, licencijeri, davatelji i povezana društva trećih strana, isključuju sve izjave ili jamstva bilo koje vrste, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevana jamstva prodajnosti, zadovoljavajuće kvalitete, podobnosti za određenu svrhu i nepovrede. Svako oslanjanje na ili korištenje aplikacije je pod vašim isključivim rizikom. DŠR Sportska subota, App Store i Play Store nisu obvezni pružati usluge održavanja i/ili potpore u odnosu na aplikaciju. Izričito odbacujemo svaku odgovornost za gubitak ili štetu koju ste pretrpjeli zbog pristupa i korištenja aplikacije.

9.2 Ne dajemo nikakve izjave ili jamstva u pogledu cjelovitosti, točnosti ili sadašnje vrijednosti informacija ili sadržaja danih u aplikaciji. Takve informacije također podliježu promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

9.3 Ne jamčimo da će funkcije sadržane u aplikaciji biti neprekinute ili bez pogrešaka, da će nedostaci biti ispravljeni ili da aplikacija ne sadrži viruse ili druge štetne komponente. Ne jamčimo niti dajemo bilo kakve izjave u vezi s upotrebom ili rezultatima korištenja aplikacije. Suglasni ste provesti vlastitu dubinsku analizu kako biste procijenili točnost, pouzdanost i kvalitetu svih sadržaja koje je pruža aplikacija.

9.4 Vi (a ne mi) snosite cjelokupni trošak svih potrebnih servisiranja, popravaka ili korekcije vašeg Uređaja.

OGRANIČENA GARANCIJA

10.1 Aplikacija mora imati valjanu licencu, zadovoljavajuće kvalitete, prikladna za svrhu za koju je osigurana i u svim materijalnim aspektima mora biti u skladu s opisom koji vam je dostupan prije preuzimanja ili instaliranja. U slučaju nepridržavanja jamstva navedenog u odjeljku 10.1 DŠR Sportska subota će, kao jedini pravni lijek, popraviti ili zamijeniti aplikaciju ili, ako to nije moguće, osigurati odgovarajući povrat u odnosu na predmetnu značajku ili funkciju.

10.2 Ako vam svojim propustom pružimo digitalni sadržaj bez vještina i pažnje koja se u razumnoj mjeri očekuje, koji oštećuje Uređaj, možete imati pravo na naknadu štete prema potrošačkom zakonu. Međutim, nećemo biti odgovorni za štetu koju ste mogli izbjeći instalacijom najnovije verzije aplikacije ili za štetu koju ste uzrokovali neispravnom instalacijom aplikacije ili ukoliko imate minimalne zahtjeve sustava.

DOSTUPNOST

11.1 Zadržavamo pravo, privremeno ili trajno, u cijelosti ili djelomično, izmijeniti, obustaviti ili ukinuti aplikaciju bez najave iz bilo kojeg razloga bez odgovornosti prema vama, osim ako to nije zabranjeno mjerodavnim zakonom.

11.2 Uz to, prihvaćate da se aplikacija pruža putem Interneta i mobilnih mreža, pa na kvalitetu i dostupnost aplikacije mogu utjecati čimbenici izvan naše razumne kontrole. Sukladno tome, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme s povezivanjem koji bi se mogli pojaviti prilikom korištenja aplikacije. Osim toga, potvrđujete i slažete se da ste vi (a ne mi) odgovorni za dobivanje i održavanje svih telekomunikacijskih, širokopojasnih i računalnih hardvera, opreme i usluga potrebnih za pristup i korištenje aplikacije te za plaćanje svih naknada za podatke koje vam može naplatiti vaš davatelj mreže u vezi s vašim korištenjem aplikacije. U slučaju da odaberete dijeljenje informacija iz aplikacije korištenjem SMS/tekstualnih funkcija, prihvaćate i slažete se da ste vi (a ne mi) odgovorni za plaćanje svih povezanih naknada koje vam može naplatiti vaša mreža ili davatelj telekomunikacija.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

12.1 Slažete se da aplikaciju i / ili bilo koje web stranice trećih strana upotrebljavate na vlastiti rizik. Dalje razumijete i slažete se da nismo odgovorni ili odgovorni za vašu nezakonitu, neovlaštenu ili nepravilnu upotrebu podataka koji se prenose, nadgledaju, pohranjuju ili primaju pomoću aplikacije.

12.2 U najvećoj dopuštenoj mjeri u skladu s mjerodavnim pravom, ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni vama osobno za bilo kakav gubitak, ozljedu ili štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na posebne, neizravne, posljedične ili kaznene štete, izgubljenu dobit, izgubljene prihode ili druge slučajne štete) koje proizlaze iz upotrebe, nemogućnosti korištenja ili rezultata korištenja aplikacije.

OBEŠTEĆENJE

13.1 u mjeri u kojoj je to dopušteno mjerodavnim pravom, slažete se da ćete nas obeštetiti za sva potraživanja, djelovanja, zahtjeve, gubitke, obveze, odštetu, troškove i troškove (uključujući pravne troškove i druge troškove, kao što su odvjetničke pristojbe) koje razumno nastaju zbog korištenja aplikacije protivno ovim uvjetima. Zadržavamo pravo na obranu i kontrolu svakog zahtjeva treće strane u vezi vašeg korištenja aplikacije i suglasni ste pomagati i surađivati s nama u vezi s bilo kojim takvim zahtjevom.

RASKID

14.1 DŠR Sportska subota može u svakom trenutku prekinuti, suspendirati ili izmijeniti aplikaciju bez obavijesti i može blokirati, raskinuti ili suspendirati pristup aplikaciju u bilo kojem trenutku bez obavijesti i iz bilo kojeg razloga po vlastitom nahođenju, čak i ako je pristup i dalje dopušten drugima. Po prestanku morate prestati koristiti aplikaciju i ukloniti je sa svih primjenjivih uređaja.

DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

15.1 Nećemo biti dužni niti odgovorni za neizvršenje niti kašnjenje u izvršavanju bilo koje od naših obveza pod ovim uvjetima koje su uzrokovane bilo kojom radnjom ili događajem koji je izvan naše razumne kontrole, uključujući bilo kakvu neuspješnost javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža.

KORISNICI TREĆIH STRANA I APP STORE / PLAY STORE

16.1 Kada je riječ o preuzimanju aplikacije, pristajete da se pridržavate pravila App Store i pravila Play Store, prema potrebi. Prihvaćate da dostupnost aplikacije može ovisiti o App Store ili Play Store od kojih primate aplikaciju. Priznajete da su ovi Uvjeti između vas i DŠR Sportska subota, a ne s App Store ili Play Store. App Store i Play Store nisu odgovorni za aplikaciju, njezin sadržaj, održavanje, usluge podrške i jamstvo za nju te rješavanje svih potraživanja koja se na njih odnose (npr. odgovornost za proizvod, pravna usklađenost ili kršenje intelektualnog vlasništva). Priznajete da su App Store i Play Store (i njihove podružnice) korisnici ovih Uvjeta treće strane i imat će pravo izvršiti ove Uvjete protiv vas. 

PRAVO I NADLEŽNOST

17.1 U mjeri u kojoj je to dopušteno mjerodavnim zakonom, ovi Uvjeti uređeni su i tumače se hrvatskim zakonima i vi pristajete na neisključivu nadležnost hrvatskih sudova. Zadržavamo pravo pokrenuti postupak protiv vas zbog kršenja ovih Uvjeta u vašoj zemlji prebivališta ili drugoj relevantnoj zemlji.

OSTALI VAŽNI POJMOVI

18.1 Naša prava i obveze prema ovim Uvjetima možemo prenijeti na drugu organizaciju, ali to neće utjecati na vaša prava ili vaše obveze prema ovim uvjetima. Ne možete prenositi svoja prava ili obveze prema ovim Uvjetima.

18.2 Ako ne inzistiramo na tome da izvršite bilo koju od svojih obveza prema ovim Uvjetima ili ako ne izvršavamo svoja prava protiv vas ili ako to odgodimo, to ne  znači da smo se svojih prava protiv vas odrekli i da ne morate poštivati te obveze.

18.3 Svaki uslov iz ovih Uvjeta djeluje zasebno. Ako bilo koji sud ili nadležno tijelo odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili neizvršiv, preostali uvjeti ostat će na snazi i učinku.

18.4 Ovi Uvjeti čine cijeli sporazum između nas u odnosu na korištenje aplikacije. Ovi Uvjeti zamjenjuju sva prethodna saznanja ili sporazume između nas. Osim toga, pristankom na ove Uvjete ne oslanjate se (osim u slučaju prijevare) i nećete imati pravo ili pravni lijek u vezi s bilo kojom izjavom, zastupanjem, jamstvom ili jamstvom, osim onako kako je navedeno u ovim Uvjetima.

18.5 Osim u onoj mjeri u kojoj je to navedeno u odjeljcima 16.1 i 18.1., ili ako je drukčije dopušteno primjenjivim pravom, osoba ili subjekt koji nije stranka u ovim Uvjetima ne može provoditi te Uvjete.

18.6 Nijedna agencija, partnerstvo, zajednički pothvat ili radni odnos ne stvaraju se kao rezultat ovih Uvjeta, a nijedno od nas nema nikakve ovlasti da se međusobno povežu u bilo kojem pogledu.